Stori: Gwasanaethu Eraill

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod Sikhiaid ar stryd dinas brysur yn Ne Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Gwasanaethu Eraill yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliad ag eglwys gadeiriol Anglicanaidd, ac â mosg, yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gall Gwasanaethu Eraill ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: