Stori – Dod ag Iechyd ac Iachad

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod cysegrfan sanctaidd yn Nyffryn Tanat yng Nghanolbarth Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Dod ag Iechyd ac Iachâd yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliad â Theml Fwdhaidd, a phen clogwyn lle mae Hindŵ yn ymarfer yoga, yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gall Dod ag Iechyd ac Iachâd ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: