Stori: Cofio’r Gorffennol

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod amgueddfa werin yn Ne Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Cofio’r Gorffennol yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliad ag eglwys, ac â chartref Iddewig, yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gallai Cofio’r Gorffennol ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: