Stori: Byw gyda Natur

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod gardd fotaneg ger Afon Menai yng Ngogledd Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Byw gyda Natur yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliad â mynwent Gristnogol, ac â gardd randir Sikh, yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gall Byw gyda Natur ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: